۰۷۱۱۱۳۹۹

وزیر ارشاد: چیزی به اسم توقیف در ادبیات نمایشی غلط است!/در فرآیند صدور مجوز نه وزیر دخالت دارد و نه رییس سازمان سینمایی!/اعضای شوراهای نظارتی از بهترین‌ها هستند بخصوص که یک روحانی هم کنارشان است

سینماروزان: بیشتر از یک ماه از شروع به کار کمیته بازبینی فیلمهای توقیفی می‌گذرد و هنوز خروجی خاصی از این کمیته بیرون نیامده است و همین [...]
image_print