۱۲۰۹۱۳۹۹

صدور پروانه برای مهرجویی+صدور دو پروانه دیگر

سینماروزان: شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای سه فیلم مجوز نمایش صادر کرد. داریوش مهرجویی پروانه “لامینور” را گرفته و محمدرضا [...]

صدور پروانه نمایش ۱۵+ برای “کلوپ همسران” و “سودابه+صدور دو پروانه دیگر

سینماروزان: شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای ۴ فیلم مجوز نمایش صادر کرد.به گزارش دو فیلم “کلوپ همسران”مهدی صباغ زاده و [...]
سعید-ملکان

صدور پروانه کارگردانی برای مجری طرح «شهرزاد»!+صدور پروانه برای محمدعلی سجادی بدون اکران فیلم قبلی+صدور یک پروانه دیگر

سینماروزان: شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با سه فیلمنامه موافقت کرد. به گزارش سینماروزان محمدعلی سجادی که یک فیلم اکران نشده به [...]
image_print