۱۳۰۹۱۳۹۹
کرونا

بدون اعلام برنامه برای جبران ضرر و زیان وارده⇐امتداد تعطیلی سینماها تا یک هفته دیگر

سینماروزان: حتی بعد از گلایه‌های رییس انجمن سینماداران مبنی بر ضرر و زیان وارده به سینماها به‌خاطر تعطیلی درنتیجه شیوع کرونا، باز ارشاد [...]
image_print