۱۲۰۹۱۳۹۹

“تاریخ انقضا” در فاز فنی!!

سینماروزان: مراحل فنی فیلم کوتاه “تاریخ انقضا ” که چندی پیش فیلمبرداری آن به پایان رسید ، در حال انجام است.به گزارش سینماروزان [...]
image_print