۰۱۰۴۱۴۰۰

مجری “هفت” چاپخانه “جام‌جم” را هم از کف می‌دهد؟

سینماژورنال: در حالی که در هفته های اخیر زمزمه هایی فراوان درباره تغییر مجری “هفت” شنیده میشود موقعیت شغلی دیگر این مجری که مدیریت [...]
image_print