۱۱۰۹۱۳۹۹
صددرصد+۱۰۰در۱۰۰

آیا این‌اتفاق، با هماهنگی روسای صنوف هنری صورت گرفته؟⇐افزایش صددرصدی(!) هزینه بیمه تکمیلی هنرمندان!

سینماروزان: افزایش حدودا صددرصدی هزینه بیمه تکمیلی درمان سینماگران با اعتراضات بسیاری از هنرمندانی روبرو شده که انتظار داشتند حداقل [...]
image_print