۱۴۰۹۱۳۹۹
عزراییل

حتما باید عزرائیل سر بر‌سد و کار را یکسره کند؟؟⇐صندوق اعتباری هنر: حق بیمه سه ماهه هنرمندان توسط ارشاد پرداخت می‌شود!/خانه سینما: سینماگران حق بیمه‌های‌شان را خودشان پرداخت کنند تا بیمه‌شان قطع نشود!!

سینماروزان: اگر از سوی روسای امور متهم به بدبینی نشویم باید بگوییم اوضاع مدیریت فرهنگی بدجوری در نشیب است چون نه تنها بعد از گذشت دو ماه [...]
image_print