۱۴۰۴۱۳۹۹

روایت داریوش اسدزاده از سلوک جمشید مشایخی⇐مشایخی پاک بود و آلودگی نداشت!!/نه اهل مهمانی های شبانه بود و نه اهل آلودگیهای اقتصادی!!/حتی بانوانی که برای دیدار با بازیگران می آمدند را تحویل نمیگرفت!!

سینماروزان: ابتدای سال جدید همراه شد با رجعت جمشید مشایخی بازیگر توانمندی که در آخرین لحظات زندگی هم بدلیل عدم پرداخت بدهیهای صنف سینمای [...]

این بازیگر ایرانی جدایی روح از جسم را متوجه شده+عکس

سینماژورنال: در میان آدمیانی که در نقاط مختلف کره زمین پراکنده شده اند هستند برخی که ادعا می کنند به هنگام رفتن در کما و بازگشت دوباره [...]
image_print