۲۹۰۳۱۴۰۰

کارگردان باسابقه در تولید آثار توقیفی به عضویت شورای پروانه ساخت درآمد

سینماژورنال: جدایی همایون اسعدیان از شورای پروانه ساخت سبب ساز آن شد که مازیار میری به عنوان عضو جدید شورای پروانه ساخت انتخاب شود. به [...]
image_print