۱۵۰۹۱۳۹۹

صدور پروانه ساخت پروژه ملی شدن صنعت نفت برای جعفری جوزانی+صدور سه پروانه

سینماروزان: شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با تولید چهار فیلمنامه موافقت کرد. به گزارش سینماروزان در میان فیلمنامه‌های پروانه گرفته [...]
image_print