۰۸۱۱۱۳۹۹

سینما فردوسی بعد از نونوار شدن هم هوای جیب شما را دارد+عکس

سینماروزان: سینماهای فردوسی و سپیده هر دو متعلق به حوزه هنری در سالهای اخیر به عنوان سینماهایی شناخته می شده اند که بلیتهای خود را در [...]
image_print