۲۶۱۰۱۳۹۹

۱۴ ماه بعد از اهدای یک پیاله آلبالو به رییس معزول سینما⇐بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) در نامه‌ای به وزیر ارشاد نسبت به رفع توقیف فیلمهای مشکل‌دار هشدار داد!

سینماروزان: حدود ۱۴ ماه بعد از آن که بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) یعنی دانشگاه محل تحصیل حجت ایوبی رییس معزول سینما در اعتراض به [...]
image_print