۱۴۰۹۱۳۹۹

دستورکار سازمان سینمایی پیش‌روی دبیران جشنواره‌های مختلف⇐به دنبال برگزاری آنلاین جشنواره‌ها باشید

سینماروزان: پس از آن که حسن روحانی رییس جمهور به صراحت از “مضر”بودن برگزاری جشنواره‌ها در دوران شیوع کرونا حرف زد حالا سازمان سینمایی [...]
image_print