۲۴۰۳۱۴۰۰

کارگردان “مخمصه” محو فیلم اسکاری سال…

سینماژورنال: برنده شده “مرد پرنده ای” تازه ترین فیلم الخاندرو گونزالس ایناریتو در اسکار ۲۰۱۵ سبب ساز آن شده که در میان محافل سینمایی [...]
image_print