۰۴۰۹۱۳۹۹
علی+سرتیپی

ادعای علی سرتیپی که پردیسی به مدیریت وی در صدر سینماهای بدهکار قرار گرفته⇐خودم به خودم بدهکار شدم تا پول دیگران را بدهم!

سینماروزان: اعتراضات چندباره صاحبان آثار پرفروش سال گذشته به عدم تسویه سینماداران با آنها درنهایت منجر شد به اینکه سازمان سینمایی فهرستی [...]
image_print