۲۲۰۹۱۳۹۶
پردیس سمرقند

«خالتور» در آستانه ۴٫۵ میلیاردی شدن/«قاتل اهلی» از ۱٫۵میلیارد گذشت/افزایش ناگهانی رقم فروش «آینه بغل» در فاصله یک صبح تا ظهر!!!/«وقتی برگشتم» فقط با ۲۰ سالن از رقم ۱۳۰ میلیون عبور کرد/«خانه دختر» در مرز ۳میلیارد/فیلم برادرزاده معاون معزول نظارت بعد از یک ماه ۱۰۰ میلیون هم نفروخت!+آمار کامل فروش

سینماروزان: «زرد» آخرین روزهای اکرانش را سپری میکند در حالی که همچنان در صدر آمار فروش قرار دارد و به زودی ۵٫۵ میلیاردی خواهد شد. به گزارش [...]
سینما آزادی پردیس

«خالتور» در آستانه ۳٫۵میلیاردی شدن/«خفگی» ۴میلیارد را رد کرد/«قاتل اهلی» در مرز میلیاردی شدن/ رقابت نزدیک «آذر» و «وقتی برگشتم» در ابتدای اکران/قعرنشینی «پینوکیو…»+آمار کامل فروش

سینماروزان: آمار فروش سینماها همچنان با صدرنشینی «زرد» اعلام میشود؛ «زرد» از رقم ۵میلیارد فروش عبور کرده و بدون سرگروه آخرین روزهای [...]
سینما عصرجدید

«قاتل اهلی» ۲روزه ۲۰۰میلیون را رد کرد/«خالتور» از ۲میلیارد عبور کرد/«زرد» از ۵میلیارد گذشت/«خفگی» در مرز ۴میلیارد/«غیرمجاز» با تک‌سانس‌های گردشی از ۲۰۰ میلیون عبور کرد+آمار کامل فروش

سینماروزان: آمار فروش سینماها تحت تأثیر تعطیلات چندروزه هفت گذشته در مجموع نزول داشته است ولی به نظر میرسد در روزهای پیش رو با رشد فروش [...]
سینما استقلال

«زرد» در آستانه ۵میلیاردی شدن/«خالتور» ۱٫۵ میلیارد را رد کرد/«خفگی» ۳٫۵ میلیاردی شد/«خانه دختر» در مرز ۳ میلیارد فروش+آمار کامل فروش

سینماروزان: در کنار «اکسیدان» که بعد از نزدیک به ۵ ماه اکران و رسیدن سالنهایش به زیر ۵ سالن و سانسهای معدود، همچنان فروش نسبی خود را دارد [...]
پردیس کورش

«خفگی» ۳میلیاردی شد/«خالتور» ۷۰۰میلیون را رد کرد/«ایتالیا…» ۱٫۵ میلیاردی شد/«خانه دختر» در آستانه ۳میلیاردی شدن/«زرد» در مرز ۵میلیاردی شدن+آمار کامل فروش

سینماروزان: به غیر از «اکسیدان» که با دارا بودن حداقلی از سالنها همچنان فروش نسبی خود را دارد و به رقم فروش ۱۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون رسیده [...]
سینما عصرجدید

«اکسیدان» ۱۱میلیارد و ۲۰۰میلیون را رد کرد/«زرد» در آستانه ۴٫۵ میلیارد فروش/«خالتور» دوروزه ۱۵۰ میلیونی شد/«خانه دختر» از ۲میلیارد گذشت/«ایتالیا…» در مرز ۱٫۵ میلیارد فروش/«خفگی» به زودی ۳میلیاردی خواهد شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: هرچند کمدی «اکسیدان» با اندک سالنهای دراختیارش به رقم فروش ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون رسیده اما اکران پاییزی در آخرهفته اخیر [...]
پردیس زندگی

«اکسیدان» در نزدیکی ۱۱میلیارد و ۲۰۰ میلیون فروش خالص/دورخیز «زرد» برای ۴میلیاردی شدن/«ایتالیا…» میلیاردی شد/«خانه دختر» و «ملی…» در آستانه ۲میلیاردی شدن/«خفگی» ۱٫۵میلیاردی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: علیرغم باقی ماندن تعدادی محدود سینما برای کمدی «اکسیدان» که توقیفی حوزه هنریست فروش نسبی این فیلم همچنان ادامه دارد و به [...]
سینما آفریقا

«اکسیدان» ۱۱میلیارد و ۱۰۰ را رد کرد/«زرد» از ۲٫۵میلیارد عبور کرد/«خانه دختر» و «ایتالیا…» در آستانه میلیاردی شدن/«قهرمانان…» نیم میلیاردی شد/«خفگی» ۲روزه در مرز ۳۰۰میلیون قرار گرفت+آمار کامل فروش

سینماروزان: صدرنشین فروش گیشه ها همچنان «اکسیدان» است که علیرغم از دست دادن بخش عمده سالنهایش فروش نسبی خود را ادامه داده و رقم فروش ۱۱ [...]
مجموعه سینمایی ماندانا

«اکسیدان» ۱۱میلیارد را رد کرد/«ایتالیا ایتالیا» نیم میلیاردی شد/«زرد» در آستانه ۱٫۵میلیارد فروش/«خانه دختر» دوروزه ۲۰۰میلیونی شد/شکست سنگین «قهرمانان کوچک» علیرغم حمایت حوزه هنری/«مالاریا» بدون سرگروه در آستانه ۲۰۰میلیون فروش+آمار کامل فروش

سینماروزان: «اکسیدان» هرچند بخش عمده سالنهای خود را از دست داده اما همچنان فروش نسبی خود را ادامه داده و با گذر از ۱۱ میلیارد همچنان مخاطب [...]
پردیس سمرقند

«اکسیدان» در مرز ۱۱ میلیارد فروش/«نگار» ۲میلیاردی شد/«ملی…» و «..شارمین» در آستانه میلیاردی شدن/«زرد» ۲روزه ۲۰۰ میلیون را رد کرد/«ایتالیا…» دوروزه ۱۰۰ میلیونی شد/«مالاریا» با حداقل سالن نزدیک ۵۰ میلیون فروخت+آمار کامل فروش

سینماروزان: بازگشایی سینماها بعد از ۵روز تعطیلی مربوط به ایام عزاداری و روی پرده رفتن چهار فیلم تازه موجب آن نشده است که اقبالی همه جانبه [...]
سینما آزادی پردیس

«اکسیدان» در آستانه ۱۱میلیارد فروش خالص/«…شارمین» و «ملی…» در آستانه میلیاردی شدن/«نگار» و «پا تو کفش من نکن» در آستانه ۲میلیاردی شدن/«۲۱روز بعد» و «تابستان داغ» در آستانه ۱٫۵ میلیاردی شدن/قعر جدول فروش همچنان در اختیار فیلمهای تصویرشهر و فارابی+آمار کامل فروش

سینماروزان: آغاز محرم همراه بود با کاهش نسبی مخاطبان سینماها؛ با اینکه در هفته گذشته همچنان بلیت سینماها نیم‌بها بود با این حال حضور [...]
پردیس مگامال

«اکسیدان» در آستانه ۱۱میلیاردی شدن/«نگار» یک میلیارد را رد کرد/«ملی…» در آستانه نیم میلیارد/«پا تو کفش من نکن» در آستانه ۲ میلیاردی شدن/«۲۱ روز بعد» در نزدیکی ۱٫۵ میلیارد/«…شارمین» در آستانه میلیارد/ امتداد قعرنشینی محصولات تصویرشهر و فارابی+آمار کامل فروش

سینماروزان: در میان فیلمهایی که در دو هفته اخیر اکران شده اند کمدی «من و شارمین» و درام ماجرایی «نگار» فروش مطلوبتری داشته اند و جالب [...]
پردیس سمرقند

«اکسیدان» در آستانه ۱۱میلیاردی شدن/«ملی…» دو روزه ۱۰۰ میلیونی شد/«پا تو کفش من نکن» با حداقل سالن ۱٫۵ میلیارد را پشت سر گذاشت/«نگار» در آستانه میلیاردی شدن/«…۵عصر» ۹میلیاردی شد/شکست سنگین محصولات تصویرشهر و فارابی+آمار کامل فروش

سینماروزان: در میان فیلمهایی که در صدر جدول فروش هفتگی قرار گرفته اند این «اکسیدان» است که علیرغم از دست دادن بخش عمده سالنهایش همچنان [...]
پردیس کورش

«اکسیدان» در آستانه ۱۰میلیاردی شدن/«۲۱ روز بعد» میلیاردی شد/«تابستان داغ» نیم میلیاردی شد/«پا تو کفش من نکن» در نزدیکی ۱٫۵ میلیارد فروش/«نگار» دوروزه ۱۰۰ میلیونی شد/فروش نومیدکننده فیلم آقازاده «ژن خوب»/آغاز تراژیک فیلم تصویرشهر +آمار کامل فروش

سینماروزان: در میان فیلمهایی که در دو هفته اخیر اکرانشان را آغاز کرده اند «تابستان داغ» و «نگار» هستند که فروش مطلوبی داشته اند. «تابستان [...]
سینما اریکه

«اکسیدان» ۹میلیارد را رد کرد/«رگ خواب» در آستانه ۵میلیارد فروش/«پا تو کفش من نکن» میلیاردی شد/«۲۱ روز بعد» ۸۰۰ میلیون را رد کرد/«..۵عصر» از ۸ میلیارد عبور کرد+آمار کامل فروش

سینماروزان: در میان فیلمهای تازه اکران شده این «سارا و آیدا» است که به لطف تعداد بالای سینماهایش که به نزدیکی ۱۰۰ سالن کامل رسیده فروش [...]
پردیس ملت

«نهنگ۲» بالاخره ۲۱میلیاردی شد/«اکسیدان» در آستانه ۹میلیاردی شدن/«ساعت ۵ عصر» در آستانه ۸میلیارد/کمدی کثیرالمحدودیت «پا تو کفش من نکن» در آستانه میلیاردی شدن/«سارا و آیدا» میلیاردی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: علیرغم روی پرده رفتن چند فیلم با درونمایه جدی در ده روز گذشته اما همچنان این کمدیها هستند که پیشتاز گیشه ها هستند. در رأس همه [...]
پردیس کورش

«اکسیدان» هشت میلیارد را رد کرد/«ساعت ۵عصر» ۷میلیاردی شد/«رگ خواب» در آستانه ۴٫۵ میلیاردی شدن/«پا تو کفش من نکن» ۶۰۰ میلیون را رد کرد/فیلم ناقل «ژن خوب» قعرنشین جدول فروش+آمار کامل فروش

سینماروزان: اکران سینماها هرچند مواجه است با روی پرده رفتن سه فیلم جدید از انتهای هفته گذشته اما همچنان صدرنشینان جدول فروش فیلمهای «اکسیدان» [...]
پردیس زندگی

«اکسیدان» ۷٫۵ میلیاردی شد/«پا تو کفش من نکن» در آستانه نیم میلیاردی شدن/«رگ خواب» ۴میلیارد را رد کرد/«گذر موقت» در نزدیکی ۱۰۰ میلیون فروش/«ساعت ۵عصر» در آستانه ۶ میلیارد فروش+آمار کامل فروش

سینماروزان: با ورود سه فیلم تازه «فصل نرگس»، «سارا و آیدا» و «زادبوم» هرچند تنوعی در سبد اکران ایجاد شد اما فروش نه چندان مقبول این سه [...]
پردیس سمرقند

«ساعت ۵عصر» ۴ میلیارد را رد کرد/«اکسیدان» در آستانه ۶٫۵ میلیارد فروش/«رگ خواب» ۳٫۵ میلیارد را رد کرد/«پا تو کفش من نکن» در آستانه ۲۰۰ میلیونی شدن/رقابت نزدیک «گذر موقت» و «۲۱ روز بعد» در ابتدای اکران+آمار کامل فروش

سینماروزان: اکران «نهنگ۲» علیرغم تهدیدات شورای صنفی نمایش مبنی بر واگذاری سینماهایش به آثار تازه اکران شده همچنان ادامه دارد و هر چند [...]
پردیس زندگی

«اکسیدان» ۵٫۵ میلیارد را رد کرد/«رگ خواب» در آستانه ۳٫۵ میلیاردی شدن/فروش رسمی «ساعت ۵عصر» اعلام نشد ولی فروش غیررسمی در حدود ۲٫۵ میلیارد+آمار کامل فروش

سینماروزان:  اکران «ساعت ۵عصر» مهران مدیری از آخر هفته قبل و در کنار آن حضور مهران مدیری در سینماهای مختلف موجب نوعی فروش هیجانی بالا [...]