۰۹۰۹۱۳۹۹

اظهارات بهاره رهنما در اکران مردمی پررونق “پیشی میشی”⇐نقشها را در باندهای خصوصی تقسیم می‌کنند!/ امثال من که اهل باند‌بازی نیستیم، مجبوریم به کم‌کاری!!/ تمیزترین سینما، سینمای کودک مخاطب‌پسندی است که هنوز باندبازی بدان راه نیافته!

سینماروزان: درباره باند و باندبازی در سینما و تلویزیون فراوان شنیده‌ایم و البته که این باندبازی متاثر است از باندبازی بزرگتری که تقریبا [...]
image_print