۲۹۰۳۱۴۰۰

بهرام عظیمی: میرکریمی انیماتورها را احمق خطاب کرد!/اگر قدر ایشان حمایت می‌شدیم شرکتهایمان در مکانهای کوچک نبود

سینماژورنال: جشنواره پویانمایی تهران که به صورت دوسالانه برگزار میشود به مانند بسیاری دیگر از جشنواره های مملکتی نشستهای نقد و بررسی [...]
image_print