۰۶۰۹۱۳۹۹
ایکسونامی

زیر سوال رفتن مستند جنسی مطبوع(!) دست راست از سوی “کیهان”!

سینماروزان: اکران مستندی جنسی با نام “ایکسونامی” در برخی سینماها هرچند با واکنش محمدرضا فرجی مدیرکل‌نظارت بر عرضه و نمایش، مبنی [...]
ایکسونامی

آقازاده دو عضو گروهک منافقین؛ تصویربردار مستند جنسی مطبوع(!) رسانه‌های دست راست!؟

سینماروزان: در ادامه تولید مستندهای جنسی توسط جوانان نورس دست راستی، به تازگی مستندی با نام “ایکسونامی” از همین جوانان رونمایی [...]
image_print