۱۴۰۹۱۳۹۹

پرزنت بانوان برتر کارآفرین در یک مجموعه شصت قسمتی

سینماروزان: طیبه دین محمدی مدیر مرکز نوآوری اجتماعی و نیکوکاری ایران بانو در جمع ۵۰ نفر از بانوان هنرمند استان اصفهان از ساخت مستند ۶۰ [...]
image_print