۱۲۰۹۱۳۹۹

چگونه دو ژن خوب به اکران رمضان رسیدند؟؟/آیا صرف ژن خوب بودن باعث میشود فیلم اولیها هم مجوز تهیه کنندگی بگیرند؟؟

سینماروزان: اکران ماه رمضان با روی پرده رفتن شش فیلم مختلف آغاز شده است. جالب است که در میان این فیلمها دو فیلم “تولدت مبارک” و “وکیل [...]
image_print