۲۹۰۳۱۴۰۰

پیشنهادِ شفاف‌سازی رییسِ منتقدان خانه‌سینما را جدی بگیرید!

پیشنهادی که رییس منتقدان خانه سینما درباره شفاف سازی داده به شدت کاربردی است. برای روشن شدن قضایا هم که شده یک بار شفاف سازی را پیشه خود [...]
image_print