۰۶۰۹۱۳۹۹
محسن+امیریوسفی+محمدعلی+نجفی+مصطفی+کیایی+نادر+مقدس

تخلف محمدعلی نجفی در کاندیداتوری؟؟⇐معاون توسعه سازمان: نماینده صنفی که کد شناسه نداشته، از هیأت مدیره کنار گذاشته می‌شود!!

سینماروزان: اصرار به برگزاری انتخابات هیات مدیره خانه سینما با حذف حدود ۱۵صنف کلیدی خانه و از جمله تهیه‌کنندگان، چهره‌پردازان، آهنگسازان، [...]
image_print