۱۴۰۹۱۳۹۹

درگذشت حبیب کاووش؛ تجاری ساز چپ انرژیک!!

سینماروزان: حبیب کاووش کارگردان سینمای ایران به علت ابتلا به سرطان درگذشت.به گزارش سینماروزان کاووش از جمله فیلمسازان چپ نضج یافته [...]
image_print