۲۴۰۳۱۴۰۰

خالق “شبهای روشن” در خدمت شاگرد مکتب “پویافیلم”!!!

اصغر نعیمی که بسیاری او را به واسطه ساخت آثاری چون “بی وفا” و “سلام بر عشق” که تعلق کامل به سینمای بدنه دارند می شناسند به تازگی [...]
image_print