۱۵۰۹۱۳۹۹
علی+انصاریان+اسکندر+کوتی

انتقاد اسکندر کوتی از علی انصاریان!!

سینماروزان: اسکندر کوتی از گزارشگران قدیمی فوتبال از واسپاری اجرای برنامه به افرادی همچون علی انصاریان، انتقاد کرده است. اغلب گویندگان [...]
image_print