۲۹۰۳۱۴۰۰

جنون آنی کارگردان ایرانی بعد از دیدن جایزه اسکار!

سینماژورنال: با وجود اینکه اسکاری که اصغر فرهادی برای “جدایی” گرفت باعث شد این مهمترین نماد سینمایی دنیا وجهی ملموس تر برای ایرانیان [...]
image_print