۲۵۰۳۱۴۰۰

بهرام بیضایی: در ایران ظاهرا در مرکز سینما بودم و در واقع بیرون از آن!/در ایران از “مجوز” حرف می‌زنند و اینجا از ملزومات اجرا!

سینماژورنال: بهرام بیضایی شهریور ۸۹ ایران را به مقصد استنفورد کالیفرنیا ایالتی در غرب آمریکا ترک کرد. او به دعوت دانشگاه استنفورد و برای [...]
image_print