۰۴۰۹۱۳۹۹

تولید فیلم اردشیر زاهدی توسط مدیر سابق تلویزیون!! ⇐با بودجه کجا؟ معلوم‌نیست!

سینماروزان: سازمان‌ها و ارگان‌های ارزشی که ردیف بودجه خوبی هم دارند در سالهای اخیر تلاش زیادی کرده‌اند برای تولید مستندهایی ارگانی [...]
image_print