۰۶۰۹۱۳۹۹

پیشنهاد یک کارشناس اقتصادی در جهت تثبیت قیمت بلیت سینما در سال۹۸⇐بریز و بپاشهای میلیاردی محافل مختلف دولتی از مرکز گسترش تا انجمن سینمای جوان و فارابی و جشنواره های رنگارنگ را کم کرده و مابه التفاوتش را صرف تثبیت بهای بلیت سینما کنید!

سینماروزان: افزایش قیمت بلیت سینما در سال ۹۸ به مانند افزایش تمامی کالاهای اساسی زندگی ایرانیان امری قابل پیش بینی است. وقتی از کرایه [...]
image_print