۱۴۰۹۱۳۹۹

انتقاد روزنامه اصولگرا از گاف یک آقازاده تلویزیونی در اسطوره زدایی از تختی⇐ ملل بی ریشه جهان با خلق‌ سینمایی قهرمانان غیرواقعی برای خودشان عقبه فرهنگی می آفرینند و مجری غیرحرفه ای رسانه ملی باور ملی درباره تختی را له میکند!!!

سینماروزان: تلاشهای مرتضی فاطمی آقازاده عباس فاطمی از مدیران سالیان رسانه ملی در برنامه “اختیاریه” برای سوق دادن مخاطبان به سمت [...]

آقایان آقازاده! چرا پرسشگری درباره تختی را از اتاق خواب او آغاز کرده اید؟؟/آیا اگر یکی پیدا شود و برای پرسشگری درباره شما، پیرامون مختصات اتاق خوابتان فانتزی سازی کند خرسند خواهید شد؟/اگر فقط یک ژورنالیست بابصیرت در اتاق فکرتان بود، حتی به قیمت خراب کردن جبهه ملی، آب در گلدان ساواک میریختید؟؟/در دورانی که “من و تو” از دوران پرشکوه پهلوی میگوید، بهتر نیست شما وجوهی نادیده از جنایتهای ساواک را نشان دهید تا ناقض شعارهای خود و پدرانتان نباشد؟؟

سینماروزان/حامد مظفری: آفتاب آمد دلیل آفتاب/گر دلیلت باید از وی رومتاب! همان طور که به هنگام رونمایی “متری شش و نیم” در جشنواره فجر [...]
image_print