۰۳۰۴۱۴۰۰

روایت یک شاعر از سعادت دیدار با کیارستمی/الو؟من عباس کیارستمی هستم…

سینماژورنال: دیدار با بزرگان هنر مملکت همواره برای مخاطبان به امری رویایی شبیه بوده است؛ رویایی که وقتی محقق شده است بعضا به سرخوردگی [...]
image_print