۲۹۰۳۱۴۰۰

یک نماینده مجلس: مسیر حوزه هنری غلط و سینماداری‌اش اشتباه است/باید تصدی‌گری حوزه هنری کاهش پیدا کند

سینماژورنال: چند سالی می شود حوزه هنری به دلیل در اختیار داشتن مالکیت بخش قابل توجهی از سینماهای کشور، ممیزی تازه ای علاوه بر ممیزی ارشاد [...]
image_print