۱۴۰۹۱۳۹۹
پیتوک

همراهی ایفاگر احمد متوسلیان با دانش آموخته کیمیایی در “پیتوک”

سینماروزان: فیلمبرداری ” پیتوک ” آغاز شد و احسان بذلی نقش اول مرد و هادی حجازی فر ایفاگر احمد متوسلیان در “ایستاده در غبار” [...]
image_print