۱۰۰۹۱۳۹۹
عنکبوت

#عنکبوت ( #ابراهیم_ایرجزاد ) ؛ استاندارد، مخوف، سمپاتیک و پرسش‌زا در ریشه‌ها!

سینماروزان/محمد شاکری: ➕افتتاحیه‌ای دلربا با ماله‌کشی #سعید بر دیوار ➕بازی‌های خوب شیرین یزدان‌بخش، ساره بیات و حمیدرضا هدایتی در [...]
image_print