۱۵۰۴۱۳۹۹
سینما آستارا

امتداد تصاحب بخش عمده سانس‌ها توسط فیلمی که با حمایت فارابی تولید شده!/«ایده اصلی» ۴میلیاردی شد/«کلوپ همسران» دومیلیارد را رد کرد/«مردی بدون سایه»از ۱٫۵میلیارد عبور کرد/«مسخره‌باز» از یک میلیارد گذشت/«شاه کش» میلیاردی شد/«درخونگاه» مماس با میلیارد/«پیلوت» با جواد عزتی بعد از سه هفته فقط نیم میلیارد فروخت!!+آمار کامل فروش

سینماروزان: صدرنشین آمار فروش «شبی…» است که آخرین روزهای اکرانش را کمی بیش از ۱۹میلیارد سپری میکند و به دنبال آن «سرخپوست» است که در [...]

کاهش فاصله «سرخپوست» با ۱۵میلیارد/«ایکس لارج» به ۷میلیارد نزدیکتر شد/«کلوپ همسران» در مرز ۲میلیارد/«مردی بدون سایه» مماس با ۱٫۵میلیارد/«شاه کش» در نزدیکی میلیارد/«درخونگاه» نیم میلیارد را رد کرد/«مسخره‌باز» دوروزه در مرز ۳۰۰میلیون قرار گرفت+آمار کامل فروش

سینماروزان: صدرنشین آمار فروش «شبی..» است که آخرین روزهای اکرانش را با عبور از ۱۹میلیارد و با فاصله از ۲۰میلیارد میگذراند. به دنبال آن [...]
پردیس+زندگی

بیش از ۵۰۰سانس در اختیار فیلمی ۱۲+ که با حمایت میلیاردی فارابی تولید شده!!!/«سرخپوست» در مرز ۱۵میلیارد/«ایکس لارج» به سمت ۷میلیاردی شدن میرود/«کلوپ همسران» در مرز ۱٫۵میلیارد/«مردی بدون سایه» میلیاردی شد/«شاه کش» نیم میلیارد را رد کرد/«درخونگاه» دوروزه ۱۰۰میلیونی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: گیشه پاییزی رونق چندانی ندارد و هرچند چندین و چند فیلم در دو هفته اخیر روی پرده رفته اند ولی توزیع سانسها به نفع یکی دو فیلم [...]

«تگزاس۲» باوجود عرضه خانگی همچنان میفروشد!/«ایکس لارج» و «زهرمار» ۶٫۵میلیاردی شدند/«ایده اصلی» مماس با ۴میلیارد/«کلوپ همسران» در آستانه یک میلیارد/«مردی بدون سایه» و «شاه کش» نیم میلیارد را رد کردند+آمار کامل فروش

سینماروزان: در صدر آمار فروش «تگزاس۲» قرار دارد که با وجود عرضه خانگی همچنان میفروشد و در هفته اخیر هم ۱۰۰میلیون گیشه خالص داشته است. [...]
پردیس+سمرقند

«سرخپوست» به ۱۴٫۵میلیارد رسید/«ایکس لارج» در مرز ۶٫۵میلیارد/«کلوپ همسران» و «مردی بدون سایه» ۲روزه در مرز ۲۰۰میلیون قرار گرفتند/«شاه کش» ۲روزه صدمیلیونی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: علیرغم آن که در آخرهفته اخیر چهار فیلم تازه روی پرده رفته اند ولی عدم تخصیص سانس کافی به این آثار و همچنان تقسیم بخش عمده سانسها [...]

«سرخپوست» در آستانه ۱۴٫۵میلیارد/«ایده اصلی» در مرز ۳میلیارد/«قسم» در حسرت ۳میلیاردی شدن/«روسی» به زحمت از نیم میلیارد گذشت/«چاقی» به ۲۰۰میلیون هم نرسید+آمار کامل فروش

سینماروزان: با آغاز ماه محرم و حذف فیلمهای کمدی از سبد اکران، رکودی عظیم گریبانگیر اکران شده است و یک دلیلش میتواند عدم برنامه‌ریزی برای [...]
سینما+بهمن

«سرخپوست» ۱۴میلیارد را رد کرد/«ایده اصلی» مماس با ۳میلیارد فروش/«قسم» از دومیلیارد عبور کرد/«سرکوب» میلیاردی شد/فروش نازل «چاقی»، «برمودا» و «صدای منو میشنوید»+آمار کامل فروش

سینماروزان: با حذف فیلمهای کمدی از چرخه اکران در ماه محرم فضایی مساعد برای رونق فروش فیلمهایی نظیر «ایده اصلی»، «قسم» و «قصرشیرین» فراهم [...]
پردیس+زندگی

«تگزاس۲» ۲۵میلیارد را رد کرد/«سرخپوست» ۱۴میلیاردی شد/«زهرمار» مماس با ۶٫۵میلیارد/«ایکس لارج» ۶میلیاردی شد/«تپلی…» در مرز۱٫۵میلیارد/«سرکوب» مماس با میلیارد/شکست سنگین «روسی»/سه فیلم تازه اکران‌شده رویهم ۳۰میلیون هم نفروختند!!+آمار فروش

سینماروزان: در آستانه ماه محرم همچنان «تگزاس۲» است که در صدر آمار فروش قرار گرفته است و فروش خود را از ۲۵میلیارد گذرانده است. «شبی…» [...]

«تگزاس۲» به ۲۵میلیارد نزدیک شد/«زهرمار» ۶میلیاردی شد/«ایکس لارج» مماس با ۶میلیارد/«ایده اصلی» به ۲میلیارد نزدیک شد/«تپلی ومن» در مرز ۱٫۵میلیارد/«سرکوب» در آستانه میلیاردی شدن+آمار کامل فروش

سینماروزان: در بالاترین جایگاه فروش همچنان «تگزاس۲» قرار دارد که به ۲۵میلیاردی شدن نزدیک میشود و به دنبال آن «شبی…» قرار دارد که آخرین [...]

«تگزاس۲» ۲۴میلیاردی شد/توقف «سرخپوست» حوالی ۱۳میلیارد/«زهرمار» در آستانه ۶میلیارد/«ایکس لارج» در مرز ۵٫۵میلیارد/«تپلی و من» و «ایده اصلی» میلیاردی شدند/«سرکوب» با محدودیت عرضه در سینماهای حوزه در مرز یک میلیارد/شکست سنگین «جانان»+آمار کامل فروش

سینماروزان: آمار فروش سینماهای ایران با صدرنشین کمدی-حادثه ای «تگزاس۲» ادامه دارد. در خلأ کمدیهایی که پرماجرا و پرحادثه باشند «تگزاس۲» [...]
سینما آستارا

«تگزاس۲» از ۲۳٫۵میلیارد عبور کرد/«سرخپوست» ۱۳میلیاردی شد/«زهرمار» ۵میلیارد را رد کرد/«ایکس لارج» ۴٫۵میلیاردی شد/«تپلی و من» و «سرکوب» از نیم میلیارد گذشتند/شکست سنگین «جانان» در آغاز اکران+آمار کامل فروش

سینماروزان: با کنار رفتن «متری شش و نیم» از سبد اکران و عرضه خانگی قریب الوقوع آن، پیشتاز آمار فروش کمدی «تگزاس۲» هست که در فقدان کمدیهای [...]

توقف «متری شش و نیم» در آستانه ۲۸میلیارد/«تگزاس۲» در مرز ۲۳ میلیارد/«زهرمار» مماس با ۵میلیارد/«ایکس لارج» ۴میلیاردی شد/«سرکوب» در مرز نیم میلیارد/«تپلی…» ۳۰۰میلیون را رد کرد +آمار کامل فروش

سینماروزان: در صدر آمار فروش «متری شش و نیم» قرار دارد که با پایان رسمی اکرانش در مرز و یا در حسرت ۲۸میلیارد متوقف مانده است. کمدی «تگزاس۲» [...]

«تگزاس۲» ۲۲میلیاردی شد/«سرخپوست» ۱۲میلیاردی شد/«زهرمار» مماس با ۴٫۵میلیارد فروش/«ایکس لارج» ۳میلیاردی شد/«سرکوب» دوروزه ۷۰میلیونی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: صدرنشین آمار فروش همچنان «متری شش و نیم» است که اخیرا به بخش فرعی جشنواره ونیز هم راه یافته و شاید همین حضور در بخش فرعی ونیز [...]

افزودن بر دامنه سینماگران ورشکسته با ادامه واسپاری بخش عمده حجم اکران به دو فیلم حاکمیتی-مشکوک المنابع!!/«تگزاس۲» ۲۱میلیاردی شد/«سرخپوست» ۱۱میلیاردی شد/حرکت «زهرمار» در مسیر ۴میلیاردی شدن/«ایکس لارج» ۲میلیاردی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: تزریق هفته ای یک فیلم تازه به اکران بدون اینکه از شمار سانسهای هزارگانه دو فیلم حاکمیتی-مشکوک المنابع کم شود فقط و فقط  یک [...]

ادامه نامردی در اکران به نفع دو فیلم حاکمیتی-مشکوک المنابع و به ضرر فیلمهای مستقل!!/«تگزاس۲» ۲۰میلیاردی شد/«سرخپوست» در مرز ۱۰میلیارد/«زهرمار» در آستانه ۳میلیاردی شدن/«ایکس لارج» در مرز ۱٫۵میلیارد+آمار کامل فروش

سینماروزان: تبعیض در توزیع سانسها میان فیلمهای مختلف روی پرده، اغتشاش عجیب و غریبی را برای اکران رقم زده و در نبود کمیته انضباطی اکران [...]

امتداد تبعیض در اکران با تخصیص هزار سانس به دو فیلم حاکمیتی-مشکوک المنابع!!/”تگزاس۲″ ۱۹میلیاردی شد/”سرخپوست” ۸میلیاردی شد/”سامورایی…” از ۵٫۵میلیارد گذشت/”زهرمار” ۲میلیارد را رد کرد/”ایکس لارج” از نیم میلیارد عبور کرد+آمار کامل فروش

سینماروزان: واسپاری بخش عمده سانسها به دو فیلم حاکمیتی-مشکوک المنابع سبب شده مابقی فیلمهای روی پرده علیرغم همه تلاشها نتوانند به حق خود [...]
سینما آستارا

امتداد بی‌تعادلی اکران به نفع دو فیلم حاکمیتی لرزان-مشکوک المنابع!/«تگزاس۲» ۱۸میلیاردی شد/«سرخپوست» ۷میلیاردی شد/«زهرمار» از یک میلیارد عبور کرد/«دختر شیطان» فقط با ۵ سالن در پایتخت، میلیاردی شد/«ایکس لارج» فقط با ده سالن فول‌سانس، دوروزه ۱۰۰میلیونی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: توزیع نامنصفانه اکران به گونه ای که هزاران سانس در اختیار دو فیلم حاکمینی لرزان-مشکوک المنابع قرار گیرد سبب ساز آن شده که [...]

توقف «متری شش و نیم» کمی بالاتر از ۲۷میلیارد/«تگزاس۲» ۱۷میلیاردی شد/دو فیلم حاکمیتی-مشکوک المنابع که سانسها را بلعیده‌اند بعد از دو هفته، رویهم فقط کمی بیش از ۱۲میلیارد فروختند/«سرخپوست» ۵میلیاردی شد/«زهرمار» دوروزه در مرز نیم میلیارد/«دختر شیطان» علیرغم تبعید به سانسهای کم‌مخاطب صبحگاهی(!) در آستانه میلیارد قرار گرفت+آمار کامل فروش

سینماروزان: صدرنشین آمار فروش «متری شش و نیم» است که روزهای انتهایی اکرانش را در رقم کمی بیش از ۲۷میلیارد متوقف شده و به نظر میرسد باید [...]
پردیس+سمرقند

«متری شش و نیم» ۲۷میلیاردی شد/«تگزاس۲» از ۱۶میلیارد عبور کرد/«ما همه با هم هستیم» و «شبی که ماه کامل شد» با نزدیک به هزار سانس رویهم ۸ میلیارد هم نفروختند!!/«سامورایی…» ۴٫۵میلیارد فروش کرد/«سرخپوست» ۳میلیاردی شد/حذف سانسهای «نبات» به نفع آثار حاکمیتی-مشکوک المنابع!/«دختر شیطان» با حداقل سانس نیم میلیاردی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: در صدر آمار فروش همچنان «متری شش و نیم» قرار دارد که بعد از نزدیک به ۳ماه بالاخره ۲۷میلیارد را رد کرده و با توجه به هزینه ۷٫۵میلیاردی [...]
سینما آستارا

رقابت تن‌به‌تن «سرخپوست»نوید محمدزاده با دو فیلم حاکمیتی-مشکوک‌المنابع که رویهم نزدیک به هزار سانس و بیشمار بیلبورد و تیزر نصیبشان شده!!/«متری شش و نیم» بعد از سه ماه اکران به نزدیکی ۲۷میلیارد رسید/«تگزاس۲» ۱۵میلیارد را رد کرد/«سامورایی…» ۴میلیاردی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: با ورود ۴ فیلم اکران عیدفطر به سینماها شرایط اکران به نفع دو فیلم از این آثار که انبوهی سانس و بیلبورد فله‌ای نصیبشان شده [...]
image_print