۱۴۰۹۱۳۹۹
آبادان+یازده+شصت

صدور پروانه نمایش یک فیلم ارگانی دو هفته بعد(!) از ثبت قرارداد اکران+صدور پروانه “مجبوریم”

سینماروزان: شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی برای دو فیلم مجوز نمایش صادر کرد. به گزارش سینماروزان رضا درمیشیان پروانه نمایش “مجبوریم” [...]
image_print