۰۸۱۱۱۳۹۹

نخستین ترکش عدم شفاف سازی مدیرعامل درباره عیدی میلیاردی ارشاد؟؟⇐جمشید مشایخی بجای خانه سینما از مقابل تالار وحدت تشییع خواهد شد!!

سینماروزان: دو هفته بعد از افشای ورود عیدی میلیاردی ارشاد به خانه سینما و پس از آن که هم یک عضو و هم رییس هیأت مدیره خانه سینما ورود این عیدی میلیاردی را تأیید کرده و ۱۸ صنف سینما هم از سهم اندک خود از این عیدی گفتند همچنان منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما درباره این ماجرا شفاف سازی نکرده است.

شاهسواری میتوانست با ورود بموقع به ماجرا و انتشار فهرست عیدی گیرندگان مشخص کند که عیدی میلیاردی ارشاد کجا رفته و چرا بسیاری از اعضای صنوف سهمی از این عیدی نداشته اند ولی این اتفاق نیفتاد تا بازار شایعه داغ شود و برخی ورود وزیر ارشاد به ماجرا را خواستار شوند.

حالا ساعاتی بعد از درگذشت جمشید مشایخی و درحالیکه تصور میشد مراسم تشییع او از برابر خانه سینما انجام شود خبر رسیده که وزارت ارشاد دستور به برگزاری تشییع وی از مقابل تالار وحدت داده!!!

اینکه مشایخی با