۰۸۱۱۱۳۹۹

توضیحات طباطبایی نژاد درباره حذف از مدیریت مرکز گسترش⇐وزارت ارشاد به دنبال نگه داشتن ماست!!!/صداوسیما بایستی تصمیم نهایی را بگیرد!

سینماروزان: عدم شفاف سازی مالی مرکز گسترش درباره بودجه های مصروفه برای تولید مستند در کنار حواشی جشنواره سینماحقیقت و بخصوص چرایی جمع آوری دستی(!) آرای مردمی و همچنین اعطای جایزه بهترین فیلم به محصول یکی از همکاران جشنواره(!) و از همه اینها گذشته پایان مأموریت محمدمهدی طباطبایی نژاد در مرکز، پرسشهایی جدی را درباره تغییر و تحول مدیریتی در این مرکز شکل داده است.

محمدمهدی طباطبایی‌نژاد در واکنش به حذف از مرکز به “تسنیم” گفت: هنوز اطلاع دقیقی ندارم باید یکی دو روز صبر کنیم. در صداوسیما تهیه‌کننده شبکه یک هستم و اگر این تصمیم گرفته شود برگردم دوباره تهیه‌کننده گروه فیلم و سریال شبکه یک خواهم شد.

طباطبایی نژاد ادامه داد: وزارت ارشاد به دنبال نگه داشتن دوستان فعال صداوسیمایی هست اما صداوسیما بایستی تصمیم نهایی را مبنی بر تمدید مأموریت ما بگیرد.