۲۸۱۰۱۴۰۰

“فروشنده” ۱۵ میلیارد و نیم فروخت/”خشکسالی…” ۲ میلیارد و نیم را رد کرد/رقابت فشرده موزیکال-فانتزی “آس و پاس” با فیلمهای بالانشین/”مشکل گیتی” با حداقل سینما فروش ۴۰ میلیون را رد کرد+آمار کامل فروش

سینماروزان: در رخوت اکرانی که به دلیل پرهیز از تزریق آثار متفاوت به اکران ایجاد شده اکران کمدی “مشکل گیتی” بهرام کاظمی که به ناگاه [...]
image_print