1

امتداد تبعیض در اکران با تخصیص هزار سانس به دو فیلم حاکمیتی-مشکوک المنابع!!/”تگزاس۲″ ۱۹میلیاردی شد/”سرخپوست” ۸میلیاردی شد/”سامورایی…” از ۵٫۵میلیارد گذشت/”زهرمار” ۲میلیارد را رد کرد/”ایکس لارج” از نیم میلیارد عبور کرد+آمار کامل فروش

سینماروزان: واسپاری بخش عمده سانسها به دو فیلم حاکمیتی-مشکوک المنابع سبب شده مابقی فیلمهای روی پرده علیرغم همه تلاشها نتوانند به حق خود از اکران برسند.

در صدر آمار فروش همچنان “متری شش و نیم” قرار دارد که با ازدست دادن بخش عمده سالنها در رقم فروش 27.5 مانده و به دنبالش کمدی “تگزاس2” قرار گرفته که در آخرین روزهای اکران 19میلیاردی شده.

دو فیلم حاکمیتی-مشکوک المنابع که رویهم حدود هزار سانس دارند بعد از یک ماه مجموع فروششان به 20میلیارد هم نرسیده!

“سرخپوست” که هم سالنهای مکفی دارد و هم تبلیغات فراوان 8میلیارد را رد کرده و “سامورایی…” هم آخرین روزهای اکران را با عبور از 5.5میلیارد سپری میکند.

“زهرمار” بعد از دو هفته دومیلیاردی شده و “ایکس لارج” هم در یک هفته نیم میلیارد را رد کرده است.

آمار فروش تا ابتدای جمعه 14 تیر ۱۳۹۸  به شرح زیر است:

(تمامی ارقام به تومان است)

–متری شش و نیم ۲۷ میلیارد و 550میلیون(110روز)

–تگزاس(۲) 19 میلیارد و 50میلیون(79روز)

–شبی که ماه کامل شد 10میلیارد و ۱۰۰میلیون (30روز)

–ما همه با هم هستیم 8میلیارد و 300میلیون(30روز)

–سرخپوست 8میلیارد و 200میلیون(30روز)

–سامورایی در برلین ۵میلیارد و 600میلیون(58روز)

–زهرمار 2میلیارد و 100میلیون(16روز)

–دختر شیطان ۱میلیارد و 50میلیون (30روز)

–ایکس لارج 610میلیون(9روز)

–کارکثیف 20میلیون(2روز)