1

«متری شش و نیم»با نزدیک به ۲۰۰ سالن، ۲۲میلیاردی شد/«چهارانگشت» ۱۰میلیارد را رد کرد/«تگزاس۲» در مرز ۶میلیارد/«زندانیها» مماس با ۴٫۵میلیارد فروش خالص/«ژن خوک» ۳میلیاردی شد/امتداد قعرنشینی «پیشونی۳» و فیلم ارگانی «غلامرضا…»+آمار کامل فروش

سینماروزان: با حذف «رحمان…» از گیشه‌ها بخاطر مغایرت نسخه اکران با نسخه مجاز این «متری شش و نیم» است که با نزدیک به 200 سالن، 22میلیاردی شد و به دنبال آن کمدی «چهار انگشت» است که فروش خود را از 10 میلیارد گذرانده است.

کمدی-حادثه ای «تگزاس2» فقط دو هفته بعد از اکران در مرز 6میلیارد فروش خالص قرار گرفته و کمدی «زندانیها» که با برند حلال عرضه شده فروش خود را به نزدیکی 4.5میلیارد رسانده است.

«ژن خوک» بعد از نزدیک به هفت هفته اکران فروشش را از 3میلیارد عبور داده است. قعرنشینان گیشه همچنان دو فیلم «پیشونی3» و «غلامرضا تختی» هستند که علیرغم در اختیار داشتن حجم بالای سالن فروش مطلوبی نداشته اند.

آمار فروش تا ابتدای جمعه 13 اردیبهشت ۱۳۹۸  به شرح زیر است:

(تمامی ارقام به تومان است)

–متری شش و نیم 22 میلیارد و 350میلیون(47روز)

–چهارانگشت 10میلیارد و 150میلیون(48روز)

–تگزاس(۲) 5میلیارد و 700 میلیون(16روز)

–زندانیها 4میلیارد و 300میلیون(48روز)

–ژن خوک 3میلیارد و 40میلیون(47روز)

–پیشونی سفید(۳) ۲میلیارد و 500میلیون(48روز)

–غلامرضا تختی ۱میلیارد و 700میلیون(48روز)