۰۴۰۷۱۴۰۲

آغاز تور کنسرت‌های پرواز همای

سینماژورنال: تور کنسرت‌هاى بهارى “پرواز هماى” همراه با گروه مستان از پنجشنبه این هفته یعنی۱۶ اردیبهشت ماه در شهر اهواز آغاز می‌شود. به [...]
image_print