۰۴۰۷۱۴۰۲

اعتراض جامعه پرستاران کشور به مینی سریال شبهای قدر+چند پرسش کلیدی

سینماژورنال: حسین مهکام بعد از شکست تجاری نخستین فیلم سینمایی اش “آزادی مشروط” از رسانه ملی سربرآورده و مینی سریال را ساخته به نام [...]

عذر بدتر از گناه كارگردان مناسبتي تلويزيون⇔این کارگردان سال گذشته شکست سختی را در سینما تجربه کرده بود و بی‌توجه به آن شکست، ساخت یک سریال رمضانی به وی سپرده شد!

سینماژورنال: حسین مهکام فیلمنامه نویسی که به قرار گرفتن در کنار امثال عبدالرضا کاهانی و نگارش مشترک فیلمنامه هایی مانند “آدم” و [...]
image_print