۲۸۰۶۱۴۰۰

پدرو آالمادوار درباره همکاری با اصغر فرهادی سخن میگوید

سینماژورنال: يكي از دو رقيب اسكار، ديگري را تحسين كرد. پدرو  آلمادوار، گفت كه اصغر فرهادي از معدود فيلم‌سازاني است كه هنوز هم در زمينه [...]
image_print