۰۱۰۷۱۴۰۲

اولین شبکه تلویزیون تعاملی صداوسیما عیدفطر می‌آید

سینماژورنال: در حالی که هنوز بحث بر سر مالکیت سامانه های  “تلویزیون تعاملی” و “ویدیوی درخواستی” میان صداوسیما و وزارت ارشاد [...]
image_print