۰۷۱۱۱۴۰۰

معرفی هیات منصفه تازه دادگاه مطبوعات با حضور یک کارگردان و یک عضو شورای پروانه نمایش

سینماروزان: ناصر سراج نماینده رئیس قوه قضائیه در تعیین اعضای هیات منصفه مطبوعات سراسر کشور، اسامی اعضای جدید هیات منصفه مطبوعات را اعلام [...]
image_print