1

«مهین» نشان داد با مستند هم میشود جشنواره جهانی برگزار کرد

سینماروزان/روح الله حسینی: تأثیرگذاری مستند «مهین» سبب ساز آن میشود که «مهین» نه فقط برای مخاطبان ایرانی جشنواره جهانی بلکه برای مخاطبان غیرایرانی حاضر در سالن نمایش هم جذاب باشد.

«مهین» به بررسی شخصیت پیچیده اولین قاتل سریالی زن ایران (مهین قدیری) می پردازد. مهین قدیری، هیولا نیست، بلکه هیولایی در درون دارد که برای مقابله با فاجعه های بیرونی سر برآورده است.

کارگردان مستند «مهین» میخواهد بگوید جامعه در انتخاب یک آدم برای قتل و کشتار سهیم است،‌ نه تنها سهیم که مقصر است. او می‌گوید همه ظرفیت بزه و جرم را دارند اما چگونگی رشد و مسیر انسان‌هاست که تاثیرگذار است.

 مستند «مهین» مستندی ترسناک و تلخ است. «مهین» روایتی از قتل های زنجیره ای توسط یک زن قزوینی است. این مستند به چگونگی قتل ها توسط اولین قاتل زن زنجیره ای ایران و شخصیت ویژه و پیچیده وی میپردازد.

قرار «مهین» با مخاطبانش این است که مهین یا هر شخصیت دیگری را خاکستری ببینیم. نه سیاه ببینیم و نه سفید پس تصمیم گرفته برود سراغ کسانی که با مهین در پرونده ارتباط داشتند؛ مثل نیروی انتظامی یا کسی که از مهین بازجویی کرده است. هر فیلمسازی بالاخره دیدگاه خودش را در فیلم دخیل می‌کند ولی به هر حال کارگردان «مهین» سعی کرده کمتر دخالت دیدگاهی داشته باشد و این برگ برنده مستندش است.