۱۲۰۷۱۴۰۲

توجیه مجری «مسابقه محله» در چرایی ماندن در فضای سه دهه قبل⇐همیشه گفته‌اند که قدیمی‌ترها بهترند!/پس ما هم همان ساختار قدیمی را ادامه می‌دهیم!!

سینماروزان: مسعود روشن پژوه مجری «مسابقه محله» نزدیک به سه دهه است که این مسابقه میدانی را با یک فرمت و الگوی ثابت اجرا میکند و به مانند [...]
image_print