۰۳۰۷۱۴۰۲

اي كاش ايوبي اين كار را بكند و …

سینماژورنال/حامد مظفری: انتشار فیشهای حقوقی برخی از مدیران ارشد بیمه و بانکهای کشور و مشخص شدن ارقام هنگفتی که آنها به عنوان حقوق ماهیانه [...]
image_print